Onze ambitie: de stad mooier en toekomstbestendig maken

Het team Plannen, Projecten & Wijkmanagement is de spil in de organisatie voor alle projecten op het gebied van woningbouw, scholen en/of sportgebouwen. Moet er iets gebouwd worden in onze stad, dan staan wij vooraan. Je kunt in geen wijk lopen of er is wel een project door ons ontwikkeld.

Met en in de omgeving

Bij het team (28 collega’s) werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en een jurist gebiedsontwikkeling. We bouwen compleet nieuwe, duurzame wijken, zoals de Nieuwe Vogelbuurt en Vlaardings geluk in Ambacht. De komende jaren steken we de handen uit de mouwen om de Rivierzone te ontwikkelen tot een nieuw woongebied.

We werken projectmatig samen met collega’s binnen de hele organisatie en met externe partners. En natuurlijk met bewoners. Zij moeten prettig kunnen wonen, werken, leren en ontspannen in Vlaardingen. Voor hen willen we de stad steeds maar mooier en toekomstbestendig maken.


De werksfeer

De sfeer binnen ons team is zakelijk en resultaatgericht, maar hebben onderling ook veel lol en kunnen altijd op elkaar rekenen. We werken zelfstandig en zijn naast onze projecten bezig om ons team te professionaliseren en daar draagt iedereen zijn steentje aan bij.

In de toekomst gaan we een projectenbureau starten dat de lead neemt over alle fysieke, ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Ook willen we aan de slag met onze eigen producten, zoals het herijken en vaststellen van projectopdrachten. Verder denken we volop mee over nieuwe systemen, zoals een projectadministratiesysteem. We stellen werkprocessen op voor zowel projectleiders, ondersteuners als planeconomen. Bovendien willen we het opdrachtgever en-opdrachtnemerschap continu verbeteren. Het is belangrijk om kaders, taken, rollen en verantwoordelijkheden helder te formuleren.

Gebieds- en programmamanagement

De stad ontwikkelen en voorwaarts helpen op thema’s en gebieden? Die ontwikkeling ligt bij het subteam gebieds- en programmamanagement. Of het nu gaat om het in balans brengen van het woonaanbod in de stad, de energietransitie of het uit de grond ‘stampen’ van een compleet nieuwe wijk. We werken met ongelofelijk veel enthousiasme aan onze mooie stad.

Programmatisch werken

Ons team bestaat uit drie gebiedsmanagers, vijf programmanagers en twee ondersteuners. Stuk voor stuk verbindende visionairs met leiderschapskwaliteiten en ruggengraat. We delen kennis en ervaring, sparren, stemmen af en houden elkaar scherp. De samenleving en kaders veranderen. Wij bewegen mee en kijken continu naar een betere samenwerking, onder meer door een professionalisering van het programmatisch werken.

Linking pin

Als opdrachtgever aan de organisatie zijn we de linking pin tussen het bestuur, de directie en de (project)-organisatie. We zetten stappen voorwaarts door bestuurlijke opdrachten te vertalen naar integrale visies, programma’s en projecten. Wij verbinden opgaven actief aan werk en capaciteit.

Onze professionals vertegenwoordigen de gemeente als eindverantwoordelijke voor vastgoedtransacties, (gebieds)visies, programma’s en projecten. We werken afhankelijk van het gebied of thema samen met de projectorganisatie en de gehele organisatie in zowel het fysiek als het sociaal domein.

Sarah Bueving

Het gaat om je persoonlijkheid en je talenten

Sarah Bueving werkte jarenlang in het bedrijfsleven, maar kon geen weerstand bieden aan de vacature van projectondersteuner in Vlaardingen. ‘Met kracht organiseren en betrokken zijn bij de inhoud. Overheidservaring is voor ons geen eis. Wij zoeken het veel meer in de persoon en in je talent’. Sarah trok de stoute schoenen aan en ging op ontdekkingstocht door gemeenteland.

Zoeken naar rol

In Vlaardingen ondersteunt ze gebiedsmanagers en de programmamanager Wonen. ‘Een hele diverse baan. Van het inplannen van afspraken tot het organiseren van het platform wonen, het bewaken van processen en het geven van inhoudelijke ondersteuning bij programma’s en projecten’, vertelt Sarah. ‘Ik had geen gemeente-ervaring en moest in het begin zoeken naar mijn rol. Een keer wilde ik iets snel regelen, maar had mijn acties niet goed vastgelegd. Ik merkte al snel dat dit niet de bedoeling was. Processen zijn net zo belangrijk als iets voor elkaar krijgen. Nu heb ik mij aangemeld als procesbegeleider en volg hiervoor een training. Ik vind het interessant om te analyseren waarom we dingen doen, zoals we ze doen. Doen we het nog steeds goed of kan het effectiever?’

Menselijke maat

Sarah vindt Vlaardingen een hele menselijke organisatie. ‘Dat ben ik niet gewend in de business. We zijn eigenlijk best lief voor elkaar en collega’s denken graag met je mee. Misschien komt het omdat we allemaal vanuit ons hart werken voor onze inwoners. Af en toe gaan we op mystery tour door de stad. Een keer bezochten we een kledingbank, waar mensen die weinig budget hebben twee keer per jaar onbeperkt kunnen shoppen. De passie die ik daar ontmoette was zo bewonderingswaardig. Daardoor ga je je eigen maatschappelijke vermogens ontwikkelen. Dat had ik niet verwacht, toen ik voor een gemeente ging werken.’

John Riezebos

Een nieuwe generatie bedenkt hoe dingen slimmer kunnen

John Riezenbos had al vroeg een zwak voor politiek en volgde een academische studie die hem opleidde tot generalistisch overheidsmanager. In Vlaardingen voerde hij onder meer de regie over de bouw van een opvanglocatie voor ruim 1000 Oekraïners. Van ‘niets tot een compleet dorp’ in negen maanden tijd is een opzienbarende prestatie. Met dit succesverhaal trekt John inmiddels volle zalen in het hele land. 

Hoe komt besluitvorming tot stand en hoe worden discussies beslecht? John was al vroeg geïnteresseerd in dat soort vraagstukken. Tijdens zijn studie bestuurskunde en overheidsmanagement liep hij stage in Vlaardingen. Daar deed hij onder meer onderzoek naar een integrale wijkaanpak. John: ‘Ik ontwikkelde een model dat fysieke en sociale opgaven in de buurt of wijk samenbracht. Mijn toenmalige stagebegeleider (gebiedsmanager en ambtelijk opdrachtgever) was een heel inspirerende persoonlijkheid. Ik was enorm onder de indruk van zijn rol binnen de gemeente, zijn optreden en invloed op de organisatie. Na een aantal omzwervingen, waar ik onder meer milieukunde studeerde en inspectiewerk deed, heb ik nu een soortgelijke baan als mijn stagebegeleider destijds had. De cirkel is wat dat betreft rond.’

Eigenaar van opgaves

John stuurt als gebiedsmanager projectmanagers aan die verschillende gebiedsontwikkelingen leiden. ‘We vallen niet onder een team, maar zijn eigenaren van opgaves’, vertelt hij. ‘Dat maakt het soms lastig om die opgaves te operationaliseren. We moeten er zelf een feest van maken. Aanjagen en verbinden en van buiten naar binnen werken. Ik heb het fantastisch naar mijn zin. Er zijn veel uitdagingen om de stad een stuk mooier te maken. Dat is mijn drive en die van mijn collega’s. In Vlaardingen krijg ik ruimte om te vernieuwen. Dat liep succesvol uit de hand bij het regelen van de opvang voor Oekraïners.’

Nieuwe generatie 

Alle seinen stonden op groen en er werd een dreamteam geformeerd om de klus te klaren.

John: ‘Binnen een jaar hebben we een complete zelfvoorzienende wijk neergezet. Een dorp met kwalitatief hoogwaardige huizen en alle voorzieningen die nodig zijn voor de opvang van meer dan 1000 vrouwen en kinderen. Normaal zouden we hier minstens 10 jaar over hebben gedaan. Het is leuk dat ik door het hele land wordt gevraagd om te vertellen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Overal speelt immers ‘versnelling woningbouw’. Creativiteit en innovatie zijn hard nodig om de huidige maatschappelijke issues aan te pakken. Wat we al jarenlang doen, werkt niet meer. We hebben een nieuwe generatie mensen nodig die het anders en slimmer aanpakt. Bij Vlaardingen krijg je hiervoor alle kansen en kun je echt het verschil maken.’

Sanne van Sinderen

Bij Vlaardingen zit ik echt op mijn plek

Na haar studie Hbo Communicatie rolde Sanne van Sinderen bij Vlaardingen binnen als uitzendkracht. Bij de telefooncentrale verbond ze inwoners met vragen door met de juiste contactpersoon. Ook beantwoordde ze vragen van inwoners op social media-kanalen. ‘De benodigde kennis haalde ik op bij collega’s. Zo leerde ik de organisatie en de verschillende afdelingen goed kennen’, zegt Sanne. In haar huidige baan als programmaondersteuner Rivierzone heeft ze daar nog steeds plezier van. 

‘In het begin vond ik het bijzonder hoe er werd omgegaan met vragen van inwoners’, verklaart Sanne. ‘Een simpel antwoord geven, was meestal niet mogelijk. Er moesten bijvoorbeeld meer vakgebieden en specialisten bij worden betrokken, want als gemeente willen we een zorgvuldig antwoord geven. Als inwoner ken je die processen en procedures niet. Ik begrijp dat nu wel. Ik woon ook in Vlaardingen. Elke dag zie ik wat er in de stad gebeurt en weet ik wat er achter de schermen speelt.’

Dé spil

Als programmaondersteuner is Sanne de spil in het programmateam Rivierzone. ‘Het gebied bestaat uit deelgebieden. Er worden straks tussen de 2450 en 3100 nieuwe woningen gebouwd met de daarbij horende publieke voorzieningen, werkruimten en horeca. De Rivierzone wordt een hele mooie sfeervolle en stoere plek aan het water. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want we hebben onder meer te maken met industriegeluid en periodiek hoogwater, waar slimme oplossingen voor worden bedacht.

Ik heb een rol in het team als eerste aanspreekpunt voor alle partijen die bij de Rivierzone zijn betrokken. Collega’s, maar ook ontwikkelaars, makelaars en organisaties. Het is heel leuk om de verbindende factor te mogen zijn. Iedereen is heel toegankelijk, zelfs bij de wethouder kan ik altijd aankloppen. Bij Vlaardingen zit ik echt op mijn plek. Mijn werk is elke dag interessant en ik grijp kansen aan om te blijven groeien.’