Onze ambitie: iedereen heeft gelijke kansen en doet mee

Het team Participatie, Onderwijs en Sport zet zich in voor grote maatschappelijke doelen zoals: ‘iedereen doet mee’, ‘gelijke kansen voor alle kinderen’ en ‘Vlaardingen vitaal en gezond’. Ook leveren we een bijdrage aan belangrijke (stads-) programma’s zoals De Westwijk, Vlaardingen MBO stad en Zorgzaam Vlaardingen. Samen met collega’s, inwoners en partners werken we aan een samenleving, waarin jongen en volwassenen zich kunnen ontwikkelen.

Energieke club

Bij team POS (30 collega’s) werken (strategisch) beleidsadviseurs, projectleiders en -medewerkers, twee juristen, vrijwilligerscoördinatoren en administratieve ondersteuning. We zijn een hechte en energieke club. Samen maken we beleid op de terreinen participatie, werk en inkomen, inburgering, onderwijskansenbeleid, inclusie en diversiteit, passend onderwijs, leerrecht en leerplicht en sportstimulering. Bovendien zorgen we via een integraal huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting en het bouwen en onderhouden sportaccommodaties. Daarnaast stimuleren en faciliteren we vrijwilligerswerk in Vlaardingen

We werken intensief samen met de collega’s van team Jeugd en Maatschappelijke ontwikkeling en met onze collega adviseurs van Financiën en Communicatie. Voor de ontwikkeling en bouw van scholen en sportaccommodaties werken veel samen met de collega’s van Vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling en Verkeer.

Nieuwe uitdagingen

We hebben binnen het sociaal domein net een organisatieverandering achter de rug. Het team moet elkaar, elkaars taken en talenten, nog beter leren kennen. De methode van Dynamisch Organiseren helpt ons om overzicht te houden op het werk, te focussen en het werk onderling te verdelen.

Dit jaar werken we onder meer aan een nieuwe visie op sport en bewegen, een Inclusie-agenda en inburgeringsbeleid. Wij zijn bezig met een locatieonderzoek voor een nieuw zwembad en atletiekbaan en (ver)bouwen een aantal scholen.

Yasemin Varol

Het gaat om jou en je persoonlijke groei

Yasemin Varol heeft een achtergrond in HRM en werkt in het sociaal domein bij het team vrijwillige inzet. In Vlaardingen heeft ze de vrijheid om te doen waar ze goed in is én voelt ze de verantwoordelijkheid om het goede te doen. Ze werkt onder meer met kwetsbare groepen die ze begeleidt naar vrijwilligerswerk.

Het draait om mensen

‘Statushouders integreren beter en leren de taal sneller als ze vrijwilligerswerk hebben’, zegt Yasemin. ‘Ik geef advies aan organisaties om hen een goede plek te bieden als vrijwilliger. In totaal staan er zo’n 3.500 vrijwilligers en ongeveer 350 vrijwilligersorganisaties bij ons ingeschreven. Voor de juiste match probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de competenties en ervaringen van de vrijwilligers en natuurlijk bij de behoeften van de organisaties. Als iemand vrijwilligerswerk heeft gevonden, houden we contact en evalueren we of alles goed verloopt.’

Vertrouwen

Yasemin regelt ook vrijwilligerswerk voor jongeren in het kader van de subsidie maatschappelijke dienststijd (MDT). Jongeren tussen de 12 en 27 jaar zetten zich een half jaar vrijwillig in bij een organisatie. Yasemin: ‘Zo’n 74 jongeren hebben al kennis gemaakt met vrijwilligerswerk. Hoe leuk is dat! Ik vind het geweldig om met al deze leuke doelgroepen in een positieve sfeer samen te werken. Binnen ons team voel ik mij ook helemaal thuis. Vlaardingen is een organisatie die vertrouwen heeft in mensen en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Het gaat om jou en je persoonlijke groei. Het draait om mensen.’

Debbie Maat

Warmlopen voor betekenisvol werk

Van buitengewoon ambtenaar naar ‘gewoon’ ambtenaar. Debbie Maat startte in Vlaardingen als trouwambtenaar, werkte bij KLiK (het servicepunt vrijwilligers) en is momenteel programmamedewerker Vlaardingen MBO-Stad. ‘In alle drie de banen heb ik veel mensen ontmoet en verschillende culturen leren kennen. Daar ben ik wijzer van geworden.’ 

‘In Vlaardingen spreken we open met elkaar en delen we dingen die we belangrijk vinden. Daar leer je van’, zegt Debbie. ‘Er is een fijne manier van samenwerken. Niet alleen met collega’s en het bestuur, maar ook met inwoners, ondernemers en partners in de stad. Tijdens mijn functie voor vrijwilligerswerk heb ik gezien hoeveel mooie initiatieven er in Vlaardingen zijn. Inwoners zetten zich echt met passie in voor anderen en betekenen op die manier veel voor elkaar. In het verleden heb ik commerciële functies gehad, waar het vooral om cijfers draaide. Ik werk nu voor mensen en maatschappelijke doelen. Betekenisvol werk, daar ligt mijn hart en daar loop ik warm voor.’

Heel veel te ontdekken

Vlaardingen ziet veel kansen en mogelijkheden voor Mbo onderwijs,  de Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovatie Academie (ZIA) zijn daar mooie voorbeelden van. Debbie: ‘In mijn huidige baan heb ik contact met veel verschillende partijen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De vraag naar talent in de sectoren food, zorg, techniek en haven is groot. Met een Mbo opleiding op zak krijgen jongeren een leuke baan en ondernemers goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Ik vind het fijn om deel uit te maken van dit programma-team. We vullen elkaar aan, zien elkaars kwaliteiten en helpen elkaar. Er is ontzettend veel te doen. Dat heb ik trouwens de afgelopen jaren in elke baan ervaren. Werken bij Vlaardingen is nooit saai. Als je nieuwsgierig en leergierig bent, is er heel veel te ontdekken.’