Onze ambitie: de dienstverlening naar een hoger niveau tillen

Ons team adviseert en ondersteunt directie- en collegeleden. We zijn de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het college van B&W.

Betrokken bij Vlaardingen

Het team SBC bestaat uit veertien goed op elkaar ingespeelde collega’s die fijn met elkaar samenwerken, waaronder strategisch adviseurs, beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en directie adviseur.

Samen met de organisatie bereiden we de B&W vergadering voor, waarbij onze rol vooral ligt in een toetsing van de stukken die worden aangeleverd door de organisatie. We zijn betrokken bij alle overleggen met de organisatie, directie en collegeleden en weten dus wat er binnen en buiten Vlaardingen speelt.

We hebben de ambitie om vanuit de organisatie nog kwalitatief hoogwaardige en voldragen stukken te ontvangen. En natuurlijk om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. We hebben bijvoorbeeld een cursus ontwikkeld om nieuwe collega’s de weg te wijzen in onze organisatie.

Monique Platschorre

Ik ben de spiegel met helikopterview

Monique Platschorre studeerde Rechten en koos bewust voor werken bij de overheid. Ze startte onder meer bij een voorloper van het UWV en een Ministerie. Toen Vlaardingen een teammanager voor de gemeentelijke kredietbank zocht, greep ze de kans om in haar eigen woonplaats te werken. En ze is gebleven, want in Vlaardingen hoef je je nooit te vervelen!

Monique stuurde bij Vlaardingen meerdere teams aan en was onder meer afdelingshoofd Publiekszaken. Momenteel is ze als directiesecretaris de rechter- en linkerhand van de directie en geeft ze leiding aan het team Strategie & Beleid.

‘Directiesecretaris is een bijzonder beroep’, zegt ze. ‘Het is leuk om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Er wordt van mij verwacht dat ik gevraagd en ongevraagd advies geef, bijvoorbeeld als een besluit niet strookt met wat we eerder hebben afgesproken. Ik ben dan de spiegel met helikopterview. Maar ik ben ook heel hands-on. Zo check ik bijvoorbeeld documenten die worden aangeboden door collega’s om besproken te worden in het directieoverleg. Is de informatie compleet en goed leesbaar? Is het onderwerp rijp om geaccordeerd te worden? Er komen ook veel verzoeken binnen voor afspraken met de directie die ik behandel.’

Vertrouwen & ruimte

Naast directiesecretaris stuurt ze het team Strategie & Beleid aan. Monique: ‘Voor mij is leidinggeven vooral vertrouwen hebben en ruimte geven. Ik vertrouw erop dat mensen gemotiveerd zijn en hun werk doen. En dat ze mij op de hoogte houden van wat belangrijk is. De meeste mensen vinden dat plezierig. Sommigen houden van een meer directere aansturing. Als het nodig is, treed ik uiteraard op. Dan kan ik soms best scherp zijn. We hebben het hier vaak over elkaar aanspreken. Als je elkaar beter kent, kun je makkelijker zeggen wat er op je hart ligt. Ik vind dat we daarin moeten investeren.’