Onze ambitie: een hele en schone stad

Team Wijkbeheer werkt in en aan de buitenruimte. Met elkaar houden we Vlaardingen heel en schoon. Per jaar handelen we meer dan 10.000 meldingen in de openbare ruimte af. Dat doen we met veel plezier en in een vrolijke, gezellige sfeer met respect voor elkaar. We delen ervaringen en vieren successen, zoals het NK Tegelwippen dat we in 2023 hebben gewonnen!

Wat we doen?

Wat Wijkbeheer doet? Dat is niet op twee handen te tellen! Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van parken, aanleggen van speelplaatsen, inrichten van groenstroken, onderhouden van gemalen en riolering, controleren van bomen en plaatsen van bebording. Ook zijn wij actief betrokken bij evenementen en adviseren wij over projecten in de openbare ruimte. 

We werken nauw samen met Beheer Openbare Ruimte, Voorbereiding en Realisatie, plannen en projecten, Toezicht en handhaving en bijzondere wetten. 

Jong en sterk team

De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in een sterk en toekomstbestendig team. We zijn verjongd en trots op het feit dat we per 2024 op volledige sterkte zijn. Met zo’n 50 collega’s zetten we 24/7 de schouders eronder. Wij hebben naast unitleiders, opzichters, toezichthouders en servicemedewerkers, ook een strooiploeg en piketdienst, die altijd paraat staat voor noodgevallen. 

Barry Huzen

Als je hier werkt, moet je echt wat kunnen

Barry Huzen is teammanager van twee teams: Wijkbeheer en BOR (in totaal 75 collega’s). Hij koos voor deze baan door de verbinding tussen uitvoering en beleid. Het werk voor het fysieke domein vindt hij zichtbaar en tastbaar. Elke straat heeft een verhaal. Barry vertelt met enthousiasme over het mooie vak, waar hij elke dag blij van wordt.  

Gat dichten

‘Er zit altijd gat tussen uitvoering en beleid. In Vlaardingen zijn we dat gat aan het dichten’, verklaart Barry. ‘Ik zie collega’s uitvoerders en beleidsmakers steeds vaker bij elkaar zitten. We hebben het besef dat we een gezamenlijke klus moeten klaren. De scheidslijnen zijn aan het vervagen, maar de rollen worden juist scherper gedefinieerd. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie de opdrachtgever en wie de opdrachtnemer is.’

Impact 

‘Ik begin mijn dag vaak vroeg op de werf bij het team Wijkbeheer. Daar heerst een super warme sfeer. Daarna ga ik door naar het gemeentehuis en daar tref ik ook een extreem mooi team aan. Het vakmanschap in Vlaardingen is echt van een hoog niveau. Daar mogen we trots op zijn.

Elke maandag zit ik bij drie wethouders aan tafel om de voortgang van dossiers te bespreken. Alle drie zijn ze heel verschillend én uiterst professioneel. Ik moet dus goed beslagen ten ijs komen en een gedetailleerde dossierkennis hebben. In Vlaardingen word je uitgedaagd. Als je hier werkt, moet je echt wat kunnen.’

Wilco van Klink

Met een glimlach naar je werk en met een glimlach thuiskomen

Wilco van Klink, van huis uit elektricien, stuurt nu als unitleider Civiel vijftien collega’s aan. Een hecht team dat onderhoud en reparaties pleegt aan technische installaties, watergangen, rioleringen en civieltechnische kunstwerken. Elke dag gaat hij met een glimlach naar zijn werk en komt hij met een glimlach weer thuis.

Lekkere rioollucht

‘Natuurlijk heb je ook je mindere dagen’, zegt Wilco. ‘Als je veel overleggen hebt gehad, ben je moe en het even zat. Maar ik houd van mijn werk. Als ik van vakantie terugkom, heb ik de rioollucht gemist! En mijn collega’s natuurlijk. We kennen elkaar door en door en staan voor en achter elkaar. Als je weet wat er thuis of binnen de organisatie speelt, kun je daar rekening mee houden.’

Alles is groter

Al eerder werkte Wilco bij een gemeente. ‘In Vlaardingen vind ik het leuker, omdat het ‘groter’ is. Grotere gemalen en grotere uitdagingen. Voorlopig ben ik hier nog niet klaar. We kunnen altijd beter. Efficiënter en effectiever werken en meer kennis overdragen bijvoorbeeld. Integraal werken vind ik ook heel belangrijk. Met de meeste teams gaat dit uitstekend. Wij hebben bijvoorbeeld bepaalde eisen voor een pompput. Als die specificaties niet goed worden meegenomen in een aanbesteding, hebben we een probleem. En als collega’s kiezen voor een bepaalde bestrating, is het natuurlijk handig dat wij die stenen op voorraad hebben. Die afstemming is broodnodig.’

Edwin van der Burg

Ik heb écht een vinger in de pap en kan invloed uitoefenen

In Vlaardingen staat Edwin van der Burg bekend als dé ‘bomenman’, omdat hij verantwoordelijk is voor bomen én er meeslepend over kan vertellen. Maar als uitvoerend groenfunctionaris doet hij veel meer. Zorgen voor een groene stad, creatief bezig zijn en mensen bewustmaken bijvoorbeeld. ‘In de kern ben ik een wereldverbeteraar’, zegt hij. 

'In Vlaardingen ben ik begonnen als opzichter bij Wijkbeheer’, vertelt Edwin. ‘Al snel gingen collega’s met pensioen en werd mij gevraagd om verschillende taken te combineren. Mijn huidige baan is dus eigenlijk voor mij gecreëerd en ik kan er alles in kwijt wat ik leuk vind. Ik houd mij onder meer bezig met het ontwerpen, aanleggen, beheer én de communicatie rondom groen. De ene dag maak ik een beplantingsplan; de andere dag adviseer ik een school over een groen speelplein. Ik heb écht een vinger in de pap en kan invloed uitoefenen. Als ik vind dat ‘daar’ een boom moet komen, komt die boom er meestal ook. Uiteraard onderbouw ik mijn ideeën goed en stem ik af met collega’s.’

Geboeid publiek

Na Hogeschool Van Hall Larenstein en een minor op het Saxion, was Edwin een beetje klaar met groen. ‘Ik ben heel wat anders gaan doen en heb energiecontracten aan de deur verkocht. De leukste gesprekken had ik als mensen zeiden ‘Loop maar door’ en ik toch met hen aan de praat raakte over energie en kosten. Het was helemaal geweldig als ik hen kon helpen om kosten te besparen zonder dat ik aanstuurde op een ‘aankoop’. Ik heb nog steeds plezier van deze ervaring.’ 

Hij overwoog later om de Pabo te gaan volgen. Omdat docenten in de voorlichtingsweek staakten, liep het anders. Maar zijn talent voor doceren komt ook tot zijn recht in zijn huidige baan. ‘Ik vind het superleuk om inwoners te ‘onderwijzen’ en bewust te maken over groen. Tijdens zo’n informatieve avond vertel ik onder meer over oude lindes, dronken wilgen en de invloed van klimaatveranderingen. Ik probeer de stof op een aantrekkelijke manier over te brengen, zodat het publiek geboeid blijft. Daar komt ook mijn reputatie als ‘bomenman’ dus vandaan.’

Effecten op lange termijn

Groen speelt een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Edwin: ‘Groen is voor de gemeente een langetermijninvestering. Vlaardingen is bijvoorbeeld gebouwd op veengrond. Als veen vochtig blijft, zal het minder verzakken. Groen zorgt voor het infiltreren en vasthouden van vocht en is dus heel belangrijk. Wij kijken naar de effecten op de lange termijn en naar het algemeen belang. En daar betrekken we inwoners, ondernemers en partners in de stad bij. Ik ga met plezier in gesprek met bewoners, bijvoorbeeld over groen dat in hun eigen beheer is. De een wil het gras lekker hoog laten groeien, omdat dat goed is voor insecten. De ander houdt van een strak gemaaid gazon. Als enthousiaste groenman van de gemeente zorg jij hier voor een goede balans!’