Onze ambitie: blije inwoners, ondernemers en bezoekers

Het team Stadsbedrijven zorgt dat inwoners, ondernemers en bezoekers prettig in wonen, werken en ontspannen in Vlaardingen. Wij zorgen dat het vuil van straat is, dat de stad bereikbaar, mensen (betaald) kunnen parkeren, begraafplaatsen worden onderhouden, de paddentrek wordt georganiseerd en de weekmarkt op rolletjes loopt.

Zes teams

De zes verschillende onderdelen van team Stadsbedrijven vervullen allemaal een belangrijke positie binnen de gemeente. De werkzaamheden zijn heel verschillend, maar ons doel is hetzelfde: Vlaardingen leefbaar houden. Alle collega’s weten van aanpakken, werken zelfstandig en denken in oplossingen. Zo hebben we gezorgd dat het restafval is gehalveerd. Van 320 kg per inwoner naar 157 kg per inwoner.

Wie werken er?

Twee beleidsmedewerkers die in nauw contact staan met Irado en het team Wijkbeheer zorgen dat het afval wordt opgehaald en het zwerfvuil wordt beperkt. Twee opzichters en een medewerker onderhouden begraafplaatsen. Betaald parkeren worden geregeld door een coördinator en drie medewerkers. Ook de havendienst valt onder Stadsdiensten met vier havenbeambten. In de zomerperiode zorgt een brugwachter voor het openen en sluiten van bruggen. Op de Stadsboerderij werkt een beheerder samen met een aantal vrijwilligers die de dieren verzorgt. Eén collega houdt zich bezig met de Weekmarkt en één met Wijkdeals. De teams werken intensief samen, vaak ook met andere teams binnen de gemeente. Zo werkt parkeren samen met Toezicht en Handhaving. De Stadsboerderij heeft banden met Vastgoed. Vanuit Afval werken wij intensief met Wijkbeheer, de wijkmanagers en meerdere Stadsprogramma’s.

Zoveel afwisseling vind je nergens

Havenmeester Ron van Doorn gaat volgend jaar met pensioen, maar het zal niet makkelijk zijn om ‘zijn’ haven los te laten. Vanuit het Havenkantoor kijkt Ron prachtig uit over het water. ‘Via camera’s zie ik ook de bruggen in Schipluiden en Den Hoorn’, wijst hij enthousiast. ‘Het werk is heel enerverend en elke dag is anders. Je ontmoet interessante mensen. Zeelui uit diverse landen, maar ook de varende recreant waarmee we samenwerken.’ 

De Havendienst Vlaardingen beheert zeehavens, binnenhavens en voert de regie over de bediening van sluizen en bruggen (veelal vanuit het havenkantoor bediend). ‘We zijn het visitekaartje van de vijfde zeehavenstad van Nederland en dienstverlenend. Als het nodig is, moet je ook op je strepen staan’, zegt Ron. ‘Naast bemanningen van schepen en recreanten, krijg je te maken met diverse disciplines in de regio Rijnmond. Denk aan het Havenbedrijf Rotterdam, de zeehavenpolitie, de roeiers en bedrijven die gevestigd zijn in het havengebied. Elk zeeschip heeft z’n agentschap die alle zaken voor de rederij regelt. Daar onderhouden we contacten mee, net zoals met de stuwadoors en binnenvaartschepen. In het buitendijkse gebied hebben we soms wateroverlast. Dan monitoren we de weersomstandigheden en informeren collega’s en inwoners. Hoe afwisselend kan een baan zijn!’ 

Elke dag kilometers maken

Naast de havenmeester zijn er drie vaste havenbeambten en een flexibele schil. ‘Je hebt nautisch inzicht nodig om de juiste aanwijzingen te kunnen geven’, vertelt Ron. ‘We delen de havens in en bepalen waar schepen kunnen liggen. Dat heeft met de grootte van het schip te maken, de diepte van de haven, maar ook met (gevaarlijke) stoffen die aan bord zijn. Sinds het debacle op 9/11 maken we met ieder zeeschip afspraken over veiligheid. Iemand die kwade wil heeft, moet natuurlijk niet zomaar aan boord kunnen stappen. Hiervoor monitoren we de omgeving. Dat doen we met camera’s, maar ook door rondes te lopen. Het is lekker om buiten te werken en elke dag flink wat kilometers te maken.’

We laten niemand zwemmen

Als je bij de Havendienst werkt, heb je ochtend- en middagdiensten en tijdens piketwacht moet je 24/7 bereikbaar zijn. Ron: ‘Het is dus geen negen tot vijf-baan. Maar dat ambieer ik persoonlijk ook niet. We zijn een hechte club en nieuwe collega’s worden snel opgenomen in de groep. Ik vind het leuk om hen goed in te werken en de kneepjes van het vak te leren. Wat dat betreft laten we hier niemand zwemmen.’