Onze ambitie: een veilig en leefbaar Vlaardingen

Het team Toezicht & handhaving maakt zich sterk voor een schone, veilige en leefbare stad. We lossen meldingen van inwoners en ondernemers op, spreken mensen aan op ongewenst gedrag, verlenen hulp bij ongelukken, onderzoeken strafbare feiten en handhaven als dat nodig is. We werken wijkgericht en weten daardoor precies wat er speelt in een wijk of buurt. We maken flink wat stappen, fietsen heel wat af en trainen regelmatig onder werktijd.

Krachtig netwerk

Het team (24 collega’s) bestaat uit BOA’s, toezichthouders, collega’s die bij de fietsenstalling werken en administratief medewerkers. We zijn een warme, collegiale club die voor en achter elkaar staat. 

Daarnaast werken we intensief samen met (veiligheids)partners in de stad. In Vlaardingen hebben we een krachtig lokaal netwerk, waarmee we aan dezelfde wijkopdrachten werken. 

Onderdeel interventieteam

We zijn betrokken bij controles die we uitvoeren op bedrijventerreinen, in de horeca en bij de aanpak van hennepkwekerijen. We trekken dan samen op met collega’s van het team Openbare orde en Veiligheid en samenwerkende partners, zoals de politie. De BOA’s in Vlaardingen zijn ook onderdeel van integrale acties van het interventieteam. 

Samen met politie en ondernemers hebben we ervoor gezorgd dat  99% van de ondernemers zich heeft ingeschreven in het Dor/Dol register (om ongebruikelijke in- en verkopen te registreren). Dat hebben we voor elkaar gekregen door persoonlijk contact met ondernemers en hulp bij de registratie. 

Weerstand

Soms krijgen we te maken met weerstand. We worden getraind om hier goed mee om te gaan. Met praten kunnen we veel bereiken. Als dat geen effect heeft, zijn we genoodzaakt om proportioneel geweldsmiddelen in te zetten. Maar liever komen we er op een andere manier uit.