Onze ambitie: een stad met duurzame huizen en veel werkgelegenheid

Het team Economie en Wonen zet zich in voor een bruisende en diverse stad. We streven naar duurzame groei, veel werkgelegenheid en regionale samenwerking. En hebben een scherp oog voor detailhandel, ondernemerschap en wonen. Wij zetten ons in voor de Vlaardingse samenleving en doen dat samen met collega’s, partners en inwoners in de stad.

Meebouwen

Ons team bestaat uit ca 13 bevlogen en kundige professionals, waaronder diverse beleidsmedewerkers, maar ook accountmanagers en uitvoerende colega’s. Het professionele niveau van het team is hoog; de sfeer is informeel en open. Kenmerkend voor ons team is autonomie, verantwoordelijkheid, leuke en betrokken collega’s, samen echt iets betekenen en vooral zelf op zaken afstappen.

Wonen & economie

Op het gebied van Economische Zaken zijn de belangrijkste uitdagingen het doorvertalen van de doelstellingen van de gemeente in het economisch beleid, citymarketing en de één-op-één contacten met ondernemers. 

Onze uitdagingen voor Wonen zijn onder meer het doorvertalen van de doelstelling van de gemeente in het woonbeleid, waaronder de woon-zorgvisie, flexwonen, arbeidsmigranten en het terugdringen van achterstallig onderhoud VVE’s. Daarnaast willen we prestatieafspraken maken met wooncorporaties en input leveren en ophalen in met name regionale en provinciale samenwerkingsverbanden.

Marco Schuurmans

Onbevangen naar de materie kijken en goed samenwerken

Marco Schuurmans heeft ongeveer alles gedaan wat je bij een gemeente kunt doen. Op dit moment is hij beleidsmedewerker volkshuisvesting en buigt hij zich onder meer over de huisvesting voor arbeidsmigranten. Als enthousiast deelnemer van de Zeeverkenners, een club van kritische collega’s, draagt hij bij aan veranderingen binnen de organisatie.  

Omgaan met kritiek

‘Het aanvragen van subsidies hebben de Zeeverkenners bijvoorbeeld onder de loep genomen. We prioriteren en registreren nu beter’, legt Marco uit. ‘Momenteel richten we ons op het professionaliseren van de onboarding en offboarding. Af en toe schuift de gemeentesecretaris bij de Zeeverkenners aan. Ik vind het knap hoe goed Erwin met kritiek kan omgaan. Hij zal best wel eens op zijn tong moeten bijten.’

Mensen werken hier graag

De komen jaren is Marco aan het afbouwen. ‘Ik ga met pensioen en krijg de tijd om mijn kennis en ervaring over te dragen, ook aan nieuwe collega’s. Het is leuk om te zien hoe onbevangen zij naar de materie kijken, graag willen samenwerken en daardoor echt het verschil maken. Het is belangrijk dat we deze mensen binnenhouden. Gelukkig werken mensen graag in Vlaardingen en blijven ze er lang ‘hangen’, met name door de collegiale sfeer en doorgroeimogelijkheden.

Natuurlijk zie ik na 17 jaar ook de andere kant van de medaille. We willen al jaren projectmatig werken, maar we doen het nog steeds te weinig. En we maken niet altijd af, waar we aan begonnen zijn. Maar ik heb het nog steeds fantastisch naar mijn zin. Ik heb veel vrijheid, doe wat ik leuk vind en waar ik goed in ben en wordt optimaal ondersteund. Ik ga de contacten en het strategische spel straks zeker missen.’