Onze ambitie: een mooie openbare ruimte

Het team Voorbereiding en Realisatie doet alles voor een gastvrije, bruikbare, gezonde en duurzame ruimte. Ons team zorgt voor de inrichting, het onderhoud en beheer. Dat doen we samen met collega’s, bestuurders, inwoners, ondernemers en organisaties.

Drijvende kracht

Wij zijn de drijvende kracht achter de voorbereiding en realisatie van (infrastructurele) die een behoorlijke impact hebben op onze inwoners. Regelmatig komen we tot in hun voortuinen.

Onze 16-koppige bemanning bestaat onder meer uit projectleiders en -ondersteuners, werkvoorbereiders, directievoerders en toezichthouder en omgevingsmanager. In ons team heerst een open sfeer waarin heldere communicatie centraal staat. Fouten worden benut als leermomenten die bijdragen aan een goede samenwerking.

Van a tot z

Onze focus is opgavegericht werken, waarbij we onze rol binnen een opgave helder definiëren. We voeren opdrachten uit na akkoord van de opdrachtgever op een heldere projectopdracht. Vervolgens zijn we van a tot z betrokken. Van de definitiefase tot de nazorgfase als het project is afgerond. Daarna dragen wij het project weer over aan onze interne opdrachtgever. Onze opdrachtgevers variëren van team Beheer Openbare Ruimte, Vastgoed en Planning en Projecten.

Uitdagingen

We hebben interessante uitdagingen. Zo willen we processen optimaliseren door standaardisatie en structurering. Ook willen we integraal programmeren door projecten in kaart brengen inclusief bezetting door een coördinator van ons team én die van de opdrachtgever.

Ook willen we meer tijd investeren in het uitwisselen van kennis en ervaring. Wat gaat goed en wat kan beter? We omarmen een lerende cultuur, waar ruimte is voor ontwikkeling.

Paul de Haas

Ik hoop hier nog jaren te mogen werken

Paul de Haas wilde boer worden en werkte al jong mee op een boerderij. Terwijl hij wachtte op een oproep voor het leger (diensttijd), kreeg hij een baan bij een aannemer in grond- en waterwerken. Paul stond graag met ‘zijn poten in de blubber’, haalde zijn aannemerspapieren en rondde een civiele opleiding af. In Vlaardingen werkt hij als projectleider civiele techniek. 

Paul weet alles van wegen, straten, pleinen, rioleringen en kunstwerken, zoals bruggen. De buitenruimte is zijn domein. ‘Bij Vlaardingen werkte ik eerst in de uitvoering van civiele werken, daarna in de werkvoorbereiding en nu als projectleider. Sinds een jaar of zes leid ik ook bouwopdrachten, zoals de realisatie van een multifunctioneel gebouw met een brede school, sportzaal en kinderopvang.’

Paul draait al flink wat jaren mee. Wat is er veranderd in de organisatie? ‘We volgen meer processen en procedures dan vroeger. Er is ook veel veranderd in de medezeggenschap van inwoners. Zij worden vaak en aan de voorkant bij ons werk betrokken. Ik vind het leuk om naar inspreekavonden te gaan. De ene keer met een blanco tekenvel; de andere keer met drie schetsen om een keuze uit te maken. Als gemeente moeten we opletten dat het algemeen belang voorop blijft staan. Iedereen wil een parkeerplaats voor z’n deur en een vuilcontainer voor de deur van de buren.’ 

Competenties projectleider

Wat moet een projectleider kunnen? Paul: ‘Besluiten nemen, overzicht houden, eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid voelen. We streven doelen na en willen resultaten bereiken. Je moet goed met mensen overweg kunnen en de discussie niet uit de weg gaan. Daar heb je soms een brede rug voor nodig. Ik ben zelden tot nooit zenuwachtig en ervaar geen stress, ook niet als het heel hectisch is. Soms trekt de aannemerij weer en denk ik ‘zal ik nog eens aan de andere kant gaan kijken?’. Maar daarvoor heb ik het hier te goed naar mijn zin en is mijn werk te leuk. Ik woon bovendien op vijf minuten afstand van het kantoor en dat is ook heel comfortabel. Veel dieren houden is helaas niet mogelijk in de binnenstad. Ik houd het bij twee katten.’