Onze ambitie

Vlaardingen is volop in ontwikkeling. We bouwen tot 2030 duizenden huizen, maken van de binnenstad een bruisende ontmoetingsplek, geven ondernemers ruim baan en bieden jongeren innovatief Mbo-onderwijs.

De organisatie werkt hard om alle ambities waar te maken. Onze opgaven vloeien voort uit de acht stadsprogramma’s van het coalitieakkoord. Belangrijke thema’s zijn onder meer klimaatadaptatie, energietransitie, veiligheid, een circulaire econome en sociale cohesie. Samen met collega’s van alle afdelingen, onze inwoners, ondernemers en partners werken we aan een mooi en toekomstbestendig Vlaardingen.

Onze organisatie kent vijf sturingsprincipes. We zijn professionals en nemen de verantwoordelijkheid voor ons handelen. Samen werken we integraal aan onze opgaven. Daarbij zijn we omgevingsgericht, weten wat er in de stad speelt en anticiperen op trends en ontwikkelingen. Samenwerken betekent meedenken met elkaar en ook eens op de stoel van een ander gaan zitten. In onze organisatie voelen lerende mensen zich thuis. Mensen die zich willen ontwikkelen en hun werkwijze veranderen als dat nodig is voor de stad. Wij, jij en ik. Samen maken we het verschil voor Vlaardingen.

Download het organogram

Kernwaarden

Samen

We werken goed samen met collega’s, inwoners, ondernemers en partners in de gemeente en regio.

Leren

We leren door te doen en blijven onszelf op die manier steeds ontwikkelen.

Professioneel

We pakken vanuit onze professionaliteit de verantwoordelijkheid voor ons werk voor de stad.

Trots

We zijn betrokken bij Vlaardingen en trots dat we met ons werk bijdragen aan de stad.