Ambitie: de organisatie ontzorgen en verder brengen

Team JZ & Inkoop ondersteunt de organisatie op juridisch vlak en bij inkoopzaken. We werken samen op en prettige, informele en constructieve manier. We hebben ons eigen werk, weten elkaar te vinden als het nodig is en vullen elkaar aan. Ons werk is interessant en we zijn bij veel ontwikkelingen betrokken zijn die de organisatie verder brengen.

Verbeteren juridische kwaliteitszorg

De eerstelijnsjuristen staan vooral de verschillende inhoudelijke teams bij. De tweedelijns juristen bewaken de juridische kwaliteit binnen de organisatie en hebben daarbij onder meer een controlerende rol. Ze fungeren ook als sparringpartner voor de eerstelijns juristen en adviseren collega’s, management en bestuur over concern-brede zaken. Bij hen is het secretariaat van de commissie bezwaarschriften belegd.

Team JZ focust vooral op het verbeteren van de juridisch kwaliteitszorg. Wij doen dit bijvoorbeeld door het evalueren van gemeente-brede processen, zoals bezwaarschriften, Woo-verzoeken, maar ook door structureel overleg met de overige eerstelijns juristen binnen de organisatie te initiëren over belangrijke ontwikkelingen op juridisch gebied.

Van aanbesteding tot actieplan

Het inkoopteam begeleidt Europese, Nationale en Meervoudig Onderhandse aanbestedingen en adviseert collega’s op het gebied van inkoop en contractmanagement. Team Inkoop is nauw betrokken bij de aanbesteding van een nieuw financieel systeem, waaronder een nieuw contractregistratiesysteem. Dit gaat ons helpen in het beter monitoren en borgen van inkoop-gerelateerde zaken. Alle recent nieuw beschreven inkoopprocessen worden naar verwachting binnenkort geïmplementeerd in ons nieuwe gemeentelijk zaaksysteem. Dit vergt voor de gehele organisatie een andere wijze van dossiervorming/archivering. Hieraan kan Inkoop vanuit haar monitorende rol een belangrijke bijdrage leveren. Samen met programma Duurzaamheid stimuleert team Inkoop de organisatie om meer maatschappelijk verantwoord in te kopen in de vorm van een actieplan.

Linda Mudde

Ik vind het leuk om juridische puzzels op te lossen

Linda Mudde studeerde strafrecht met de ambitie om kinderrechter te worden. Uiteindelijk liep het anders en rolde ze de gemeentewereld in. Vanaf 2006 werkt ze voor Vlaardingen, inmiddels als senior medewerker juridische zaken. Ze noemt zichzelf een tevreden mens en heeft geen spijt van haar loopbaan. ‘Als ik weleens op de Rechtbank kom, trekt die wereld mij helemaal niet meer aan.’

‘In die tijd dat ik afstudeerde, viel het niet mee om een baan te krijgen’, vertelt Linda. ‘Het leek mij geweldig om kinderrechter te worden. Achteraf denk ik dat ik dat leed niet had aangekund. Ik kon wel aan de slag bij een gemeente. Dat beviel mij goed. Daarna heb ik nog bij een aantal andere gemeenten gewerkt, voordat ik bij Vlaardingen kwam. In verschillende functies, waar ik veel heb geleerd. Ook heb ik de beroepsopleiding gemeentejurist gevolgd. Het werk bij een gemeente is namelijk heel specifiek.’

Generalisten

Het team Juridische Zaken en Inkoop werkt centraal voor de organisatie en ondersteunt onder meer de eerstelijns juristen die deel uitmaken van verschillende teams. Linda: ‘Wij zijn de generalisten die collega’s ondersteunen bij complexe zaken. Ook controleren we agendaposten voor deze naar het college gaan, behandelen we Woo-verzoeken en voeren we het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Ik vind het leuk om juridische puzzels op te lossen. Het werk is heel afwisselend en ik kan altijd bouwen op ons kleine team. We werken fijn samen. Sinds corona werken we veel thuis, maar elke ochtend zien we elkaar even via Teams om af te stemmen.’

Verandering

Linda loopt al wat jaren mee in Vlaardingen. Wat is er veranderd? ‘Mensen wisselen sneller van baan, dus heb ik vaker te maken met nieuwe collega’s. We werken ook niet meer vanaf vaste plekken. Vroeger kon ik minder goed tegen verandering. Nu pas ik mij makkelijker aan. Ook de structuur van de organisatie is een paar keer gewijzigd. We hebben momenteel een platte organisatie, een directiemodel met teams en geen afdelingen. De directie is laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. Het zijn mensen die niet alleen maar roepen, maar zaken ook goed terugkoppelen.’