Onze ambitie: zorgen dat de organisatie financieel kan sturen op onze ambities

Alles wat we als gemeente doen, kost tijd en geld. De raad bepaalt waar het gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven. Het team Financiën monitort of we binnen de gestelde kaders blijven én of we tegelijkertijd onze doelstellingen weten te bereiken. We registreren alle financiële transacties en geven advies over de financiële stand van zaken en fiscale aangelegen. Ons team is betrouwbaar, heeft de basis op orde, borgt kwaliteit en acteert als stevige sparringpartner voor alle teams, het management, bestuur en de raad.

Hoe gaan we met financiën om?

Het team Financiën (25 collega’s) is onderverdeeld in de financiële administratie en financieel advies/beleid. Binnen het onderdeel administratie wordt onder leiding van een coördinator allerhande registraties uitgevoerd. Financieel advies en beleid stelt de documenten van de planning en control cyclus op. De voorjaarsnota, de begroting, de jaarrekening en de voortgangsrapportages. Daarnaast maken we beleidsnota’s over hoe we willen omgaan met financiën. Denk aan het treasury statuur, de nota reserves en voorzieningen en het rente en afschrijvingsbeleid. We handelen fiscale zaken af en ondersteunen alle teams binnen Vlaardingen op het gebied van financiën. Daarnaast leveren wij onze producten in eerste instantie aan het CDT maar ook aan college en raad.

Volop in beweging

Vlaardingen is volop in beweging. De bedrijfsvoering in het algemeen en de financiële functie in het bijzonder moeten mee ontwikkelen. Hiervoor gaan we stappen zetten op het gebied van systemen, processen en menskracht. De komende jaren zal op het gebied van financiën nog veel moeten worden doorontwikkeld. We gaan een nieuw financieel systeem implementeren en onze management rapportages doorontwikkelen.

Bert Hubrechtse

Er is tijd om je in je werk te verdiepen

Bert Hubregtse rondde zijn Hbo studie accountancy af met een scriptie over ‘de toekomst van de controller’. Hij zoomde onder meer in op de rol van AI voor het overnemen van routinewerk en het belang van soft skills om het verhaal achter de cijfers te vertellen. Als financieel adviseur binnen het fysieke domein ziet hij zijn toekomst in ieder geval rooskleurig in. ‘In Vlaardingen kun je jezelf ontwikkelen en doorgroeien.’

‘Er wordt hier veel geïnvesteerd in persoonlijke begeleiding, cursussen en opleidingen’, zegt Bert. ‘Ik heb bijvoorbeeld een cursus fiscaliteiten en een basiscursus wetgeving voor overheidsfinanciën gevolgd. Overheidsfinanciën is echt een vak apart. Dat zit ‘m onder meer in het opstellen van de jaarrekening. We willen zo helder mogelijk laten zien wat we hebben gedaan en verantwoorden waar het overheidsgeld aan is besteed. Daarnaast zijn er allerlei (wettelijke) richtlijnen, waaraan we moeten voldoen. Het verslag moet ook leesbaar zijn voor niet-financials en is veel uitgebreider dan dat van een commercieel bedrijf.’

Dynamiek en afwisseling

Bij Vlaardingen is veel te doen en het werk is afwisselend. Bert: ‘De ene dag ben ik druk met het opstellen van een product van de planning- en control-cyclus, zoals de begroting of een voortgangsrapportage. De volgende dag spar ik met een teammanager of een wethouder over financiën. Er komen ook allerlei raadsvoorstellen voorbij, waar ik een financieel advies over moet geven.’ 

Bijdrage aan de wijk

Sommige mensen vinden de overheid log en bureaucratisch. ‘Het is maar net hoe je naar onze organisatie kijkt’, lacht Bert. ‘Processen zijn zeer zorgvuldig ingericht en duren daarom wat langer. Dat vraagt om een bepaald geduld. Maar het is ook fijn dat je tijd hebt om je in je werk te verdiepen. In het fysieke domein kan ik veel leren. Er gaan grote bedragen in om en de onderwerpen staan hoog op de politieke agenda. Soms gaan we met een groep collega’s de wijk in en krijgen we uitleg over gebiedsontwikkelingen. Ik voel me dan trots dat ik daar ook een beetje aan heb bijgedragen!