Roël de Leede, integraal waterbeheer

Met een aantal mensen zijn we in Vlaardingen verantwoordelijk voor de jaarlijkse afvoer van 10 miljoen kubieke meter afval- en regenwater. Denk aan de Oostwijk als een groot aquarium, waarin het water 11 meter hoog staat.

Wij zijn van het ondergrondse Vlaardingen, waar het soms spitsuur is met alle kabels en leidingen van het gas, de elektriciteit, het drinkwater en de telefoon. En met ons rioolsysteem met 255 km aan rioolbuizen. Als je ze achter elkaar legt, gaan ze van Vlaardingen tot Groningen. Voor het grootste deel gaat het om vrij verval riolering, daar doet de zwaartekracht zijn werk. Bij ruim 25 km gebruiken we persleidingen, daar moet gepompt worden. Een rioolbuis gaat zo’n 60 jaar mee, daarna moet de straat open. Sorry, beste mensen.

Op onze afdeling speelt van alles, ook door de klimaatverandering. Hoe krijg je het water weg in een oudere buurt met weinig groen als daar in een half uur 40 millimeter regen valt? We zijn bezig met ondergrondse waterberging en met bijvoorbeeld verlaagde speelpleinen, die als badkuip kunnen fungeren.

We werken ook aan de gescheiden afvoer van water. Regenwater is schoner dan rioolwater, dat hoeft niet naar de waterzuivering. En trouwens, gezuiverd water gaat nu de Het Scheur in, dat kunnen we ook gebruiken om in recreatiegebied de Krabbeplas voor verversing te zorgen tegen de blauwalg.

Contacten met bewoners hebben we op voorlichtingsavonden. Natuurlijk horen we soms klachten. Over de riolering schrijft niemand spontaan gedichten, je hoort mensen pas als er iets mis is. Wat mij betreft dus nooit.

Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen. Ik heb watermanagement gestudeerd en mag nu elke dag werken aan de verbetering van mijn eigen stad. Prachtig toch?

Roël de Leede