Mandy Engelchor, wijkmanager

Als wijkmanager van de Rivierzone en gebied West bij de gemeente Vlaardingen heeft Mandy heel divers werk. “Ik moet ervoor zorgen dat ik goed weet wat er speelt in de wijk. Ik zorg dat ik mijn netwerk goed op orde heb en dat ik contact heb met alle instanties die in de wijk werken. Denk aan schooldirecteuren, buurtverenigingen, Pameijer, woningbouwcorporaties, wijkagenten, enzovoort. Dus niet per se individuele bewoners, alhoewel die ook allemaal welkom zijn. Ik onderneem, als dat nodig is, actie op wat ik oppik of aan informatie ophaal, informeer betrokkenen of roep mensen bij elkaar om te proberen samen tot een oplossing te komen. Een leefbaarheidsprobleem bijvoorbeeld bestaat vaak niet uit één probleem. Het is vaak een combinatie van meerdere factoren en dan moet je ook met meerdere personen en/of instanties een oplossing zoeken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dat kan in de buitenruimte zijn maar ook voor mensen individueel.

Ook ondersteun ik de initiatieven vanuit de bewoners, bijvoorbeeld ideeën om de sociale cohesie te verbeteren. Zo zagen bewoners dat er kinderen zijn die in armoede leven en zij wilden hier iets aan doen. Zo is de kledingbank ontstaan. Samen met Minters ondersteun ik deze bewoners hierin: denk aan hulp bij het oprichten van een stichting, contacten met allerlei instanties en ik kijk met mijn collega’s van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling hoe bijvoorbeeld een subsidie geregeld kan worden. En dit is pas het topje van de ijsberg als ik het over mijn werkzaamheden heb. Al met al vind ik het een leuke en interessante functie, die ik al veel jaar met plezier doe.”

De Helden van Nu

Het werk van Mandy werd begin februari uitgelicht door het tv-programma van SBS6 ‘De Helden van Nu’. “De reden dat ik meedeed, was om de bewoners in het zonnetje te zetten. Zij zijn namelijk, samen met organisaties die in de wijk werken zoals Minters en het Wijkteam, de echte helden!” Mandy heeft de bewoners daarom gevraagd mee te doen aan het programma. Dat wilden ze wel! In de uiteindelijke beelden die zijn uitgezonden op SBS6, komen helaas niet alle bewoners aan het woord. Mandy: “Dat is natuurlijk erg jammer, maar toch vonden de wijkbewoners het superleuk. Het was vooral een verzetje in deze tijd waar in de wijk niet veel gebeurt aan activiteiten. Er wonen veel ouderen en er is best veel eenzaamheid. Men mist elkaar. Met de filmopnames was er weer even wat reuring in de wijk en de buurtbewoners vonden het geweldig om mee te maken. Voor mij was het een mooie kans om te laten zien dat het werk bij de gemeente heel divers en leuk is.”

Mandy Engelchor