De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie ondersteunt de gemeenteraad in de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. Met vragen over de gemeenteraad, als mensen iets voor willen leggen aan de gemeenteraad of voor het aanmelden voor het sprekersplein kun je terecht bij de griffie.