Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Erwin Stolk 

De gemeentesecretaris

 • is algemeen directeur. Hij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en hij is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.
 • is dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en hij stimuleert vernieuwingen. Hij zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners.
 • is strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de burgemeester en hij vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

“Werken voor de gemeente Vlaardingen betekent werken in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen. De stad is namelijk groot genoeg om de uitdagingen van een grote stad te hebben, maar klein genoeg om als medewerker het verschil te maken. Op dit moment kent Vlaardingen grote maatschappelijke en financiële uitdagingen. We zijn dan ook op zoek naar medewerkers die de uitdaging willen aangaan en van aanpakken houden; die stevig in hun schoenen staan en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. Kortom: die doen wat nodig is voor de prachtige stad Vlaardingen!”

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Erwin Stolk

Teams

 • Bestuurssecretariaat en Kabinet
 • Strategie en Beleid 
 • Communicatie
 • Openbare Orde & Veiligheid 
 • Control en Informatiebeveiliging
Carsten Hof

Directeur fysiek

Carsten Hof

Teams

 • Economie en Wonen 
 • Ruimte en Milieu
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Toezicht & Handhaving
 • Stadsbedrijven
 • Voorbereiding & Realisatie
 • Wijkbeheer
 • Beheer Openbare Ruimte
Samira el yaakoubi

Interim directeur Fysiek

Samira el yaakoubi

Teams

 • Economie en Wonen 
 • Ruimte en Milieu
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Toezicht & Handhaving
 • Stadsbedrijven
 • Voorbereiding & Realisatie
 • Wijkbeheer
 • Beheer Openbare Ruimte
Stijn Verstraten

Directeur sociaal/dienstverlening

Stijn Verstraten

Teams

 • Leerrecht 
 • Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie, Onderwijs en Sport 
 • Kunst, Cultuur & Erfgoed
 • Klantinformatiecentrum
 • Burgerzaken
 • Informatiemanagement
Gerard de Groot

Directeur bedrijfsvoering

Gerard de Groot

Teams

 • Financiën 
 • HRM
 • Juridische Zaken & Inkoop
 • Plannen, Projecten & Wijkmanagement
 • Vastgoed 
 • ICT
 • Facilitaire Voorzieningen
 • Informatiebeheer
Organogram