Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen

Burgemeester

 • Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen
 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Handhaving en Toezicht
 • Vergunningverlening bijzondere wetten 
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
 • Archieftoezicht
 • Communicatie

Wethouder Bart Bikkers

 • Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone
 • Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad
 • Financiën & Inkoop
 • Economische Zaken & Vestigingsklimaat
 • Mobiliteit
 • Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Personeel en Organisatie

Wethouder Lianne van Kalken

 • Stadsprogramma: Groen Vlaardingen
 • Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie
 • Buitengebied
 • Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek
 • Bestuur en Participatie
 • Evenementenbeleid
 • Dierenwelzijn en Biodiversiteit
 • Regenboogstad 

Wethouder Ivana Somers-Gardenier

 • Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen
 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders
 • Opvang ontheemde Oekraïners
 • Woonoverlast
 • Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering
 • Afvalinzameling & Recycling

Wethouder Jacky Silos

 • Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk
 • Aandachtsgebieden
 • Zorg
 • Ouderenzorg
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Inclusie
 • Huiselijk geweld & Kindermishandeling
 • Maatschappelijke participatie

Wethouder Koen Kegel

 • Stadsprogramma: Nieuwe Energie
 • Energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Vastgoed 
 • Onderwijshuisvesting
 • ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken 

Wethouder Arnoud Proos

 • Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen
 • Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Stroomopwaarts (SOW)
 • Sport en bewegen
 • Inburgering / integratie
 • Basisvaardigheden
 • Gezondheid
 • Maatschappelijke opvang

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W