Lekker met een kopje koffie bij de verwarming… Wie denkt er dan over na waar de energie die daarvoor nodig is vandaan komt? Gemeentes wel, want als het gaat om warmte en energie, dan moet er de komende jaren heel wat gebeuren! En de eerste stappen daarvoor? Die worden al druk gezet.

Zo maken we met de regio een regionale energiestrategie, kijk op www.resrotterdamdenhaag.nl, en zijn we als gemeente dicht aangehaakt op WarmtelinQ, www.warmtelinq.nl, de aanleg van een nieuw warmteleidingnetwerk door Gasunie. Deze nieuwe leiding gaat 4000 ton water per uur pompen van Rotterdam naar Den Haag om zo restwarmte van de industrie te vervoeren om elders als warmtebron te gebruiken. Een leiding die door Vlaardingen heen komt te liggen en daar ook aan zal sluiten op de eerder aangelegde ‘Leiding over noord’.

Toekomst

De eerste schop voor de WarmtelinQ gaat naar verwachting halverwege 2022 de grond in. In 2024 moet de leiding in gebruik genomen worden. Wie gebruik gaat maken van die warmte? Vlaardingen nu nog niet. Daarvoor zou eerst een heel nieuw distributienetwerk in de stad aangelegd moeten worden. Er komen in de nieuwe leiding wel aftakpunten waarop Vlaardingse wijken in de toekomst aangesloten  kunnen worden. Zo houden we de mogelijkheden open om in de toekomst verschillende mogelijkheden voor duurzamere energie tegen elkaar af te wegen.

Aan de slag

Voor nu gaat het vooral om de voorbereidingen voor de transportleiding, want er moet heel wat gebeuren voor de aanleg: graven, boren, persen, voor elk deel van het tracé is het maatwerk. Met WarmtelinQ kijken we welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoe we er voor gaan zorgen dat dat zo min mogelijk overlast gaat geven voor onze bewoners. Hoe zorgen we er voor dat het verkeer niet te veel hinder heeft? Hoe kunnen we omwonenden goed informeren? Waar kunnen bewoners inbreng hebben in de inrichting van bijvoorbeeld het groen als over een paar jaar de leiding af is en de plekken die open lagen weer dicht kunnen?

Al met al een fors project dus. Geen project van ons als gemeente, maar wel een project waar we met onze neus bovenop zitten om het zo goed mogelijk te laten verlopen voor onze stad.