Overlast door hevige regen, hitte, droogte en overstromingen, door de klimaatverandering komt het vaker voor en dat brengt risico’s mee. Risico’s voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en bezoekers, risico’s voor de economie en de leefbaarheid, risico’s op schade aan gebouwen.

We stellen een visie (of strategie) op om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en er voor te zorgen onze stad een fijne en veilige leefomgeving blijft. Voor de visie op klimaatadaptatie (aansluitend op het Deltaprogramma 2020 van de Rijksoverheid) hebben we in kaart gebracht wat de effecten van de klimaatverandering voor Vlaardingen zijn. En niet alleen in cijfers. Ook een brede groep stakeholders praatte mee over welke risico’s dit brengt voor onze stad, welke problemen het meest urgent zijn, maar ook waar de kansen liggen om er met elkaar voor te zorgen dat Vlaardingen nu en in de toekomst tegen een klimaatstootje kan!

Een boeiend traject, want zowel de problemen als de kansen liggen over enorm veel thema’s verspreid: zorg, groen, woningbouw, mobiliteit, milieu, drinkwater, veiligheid, speelruimte, riolering. En zelfs een onderwerp als archeologie, want een sterker schommelend grondwaterpeil betekent ook iets voor de archeologische schatten in onze bodem!

De gemeenteraad buigt zich begin 2021 over de gemeentelijke visie op klimaatadaptatie. Nu is de wereld maar zelden veranderd van alleen een visie, dus vullen we de visie uit met een uitvoeringsprogramma vol maatregelen. Daarna is er natuurlijk werk aan de winkel! Werk waarbij we alle kennis, samenwerking en creativiteit kunnen gebruiken!