Vlaardingen is een woonstad voor iedereen. In het Actieplan Wonen werd eerder omschreven hoe we daar uitvoering aan kunnen geven. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan en doen we nog steeds. Maar de tijden veranderen. De omgeving verandert en woonbehoeften veranderen.

Hoe speel je daarop in? Voor wie bouw je? Hoe zorg je ervoor dat er voor iedereen een plek is op de locatie die daar het beste voor geschikt is? Tijd voor een actualisatie van de plannen en een nieuwe Woonvisie!   

Vragen en dilemma’s

Hoe zorgen we voor een woningmarkt die nu, maar ook op de lange termijn in balans is? We kijken daarbij naar nieuwe gebieden en nieuwbouwprojecten, maar ook naar de bestaande voorraad. Hoe zorg je dat die nieuwe en bestaande voorraad aansluit op de woonbehoefte van mensen? Wat en waar ga je nieuw bouwen en wat ga je vernieuwen? Maar ook: hoe bied je plek aan starters op de woningmarkt, aan doorstromers, aan mensen met specifieke woonwensen of een zorgbehoefte? En welke voorzieningen passen daarbij? En hoe besteed je daarnaast ook nog aandacht aan thema’s die nu én in de toekomst van belang zijn zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie, de energietransitie en eigentijdse voorzieningen?

In de Woonvisie werken we dat nader uit. Samen met commerciële partners, woningcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook samen met onze inwoners die we tijdens het proces vragen stellen en aan de hand van de diverse woonverhalen dilemma’s voorleggen.