We leggen het nieuwe Krabbepark aan. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever en toegankelijker en gaat Krabbepark heten. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

Fleurige en natuurlijke uitstraling

Bezoekers van het Krabbepark ervaren straks volop kleur en fleur, door onder andere bloemrijke graslanden, een bomenweide en natuurvriendelijke oevers langs de Poeldijkse Wetering. De bosvakken worden opener met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Verder onttrekken rietkragen langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog.

Recreatie rond de plas

Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandelpad, dat breed genoeg is voor zowel flitsende skaters als flanerende wandelaars. Langs het pad komen 2 uitkijkstoelen en het strand wordt groter. Ook de evenementenweide wordt beter: de weide komt meer los van het strand en de Krabbeplas te liggen en is bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Krabbescheer

Het Krabbepark krijgt een eigen symbool: Krabbescheer. Krabbescheer is een inheemse waterplant, die van schone sloten houdt. Het symbool komt terug in de wandelpaden, op de informatieborden en in de brugleuningen. De bruggen en bewegwijzering krijgen een uitvoering in zwart staal.

Tankgracht en herinneringsbos

Aan de rand van het Krabbepark wordt een tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog beter zichtbaar. Ter hoogte van de brug over de A20 lag vroeger een Duitse luchtafweerstelling. Hierlangs liep de tankgracht, waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Om aandacht te geven aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het verloop van de gracht gevisualiseerd. Ook krijgt het Krabbepark, ten oosten bij paviljoen Jofel aan de Plas, een herinneringsbos. Hier kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon.