Stedelijke ontwikkeling

Binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling werken de medewerkers hard aan de ontwikkeling van Vlaardingen naar een vitale stad. Leefbaarheid en participatie van en met bewoners zijn de kernbegrippen. De afdeling bestaat uit de teams Gebiedsmanagement, Plannen & Projecten, Bijzondere Wetten en Bouw- & Woningtoezicht, Vastgoed en Economie, Milieu, Ruimte & Wonen.

wijkdeal

Gebiedsmanagement

De gebiedsmanagers hebben veel ervaring in het vakgebied en veel kennis over Vlaardingen. Op initiatief van bewoners organiseren zij gebiedsbijeenkomsten. Deze kunnen gaan over hoe men met elkaar omgaat, veiligheid, (wijk)activiteiten, opvoeden, eenzaamheid, duurzaamheid of overlast.

De wijkmanagers zijn vooral aanwezig in hun wijk. Ze organiseren ook het wijkspreekuur, waarbij afwisselend medewerkers van de gemeente, politie, woningcorporaties en jongerenwerk aanwezig zijn.

plannenprojecten

Plannen & Projecten

De collega’s van het team Plannen & Projecten werken samen met het gebiedsmanagement aan de projecten die als doel hebben van Vlaardingen een mooie en duurzame stad te maken.

bouwen

Bijzondere Wetten en Bouw- en woningtoezicht

De medewerkers van team Bijzondere Wetten en Bouw- en woningtoezicht houden zich onder andere bezig met de vergunningverlening voor de Drank- en Horecawet, WABO en de APV, waaronder evenementen, standplaatsen en collecten. Ze houden zich ook bezig met het controleren van de naleving van bouw- en veiligheidsvoorschriften.

stadskantoor

Vastgoed

Bij Team Vastgoed zorgen ze voor verhuur en aan- en verkoop van (strategisch) vastgoed. Daarnaast zorgen de medewerkers voor het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, inclusief het opstellen van meerjarenplannen en regievoering daarop. De vastgoedportefeuille is ingericht op de maatschappelijk taak van de gemeente. De kernportefeuille van de gemeente bevat ongeveer 150 objecten.

Veerplein

Economie, Milieu, Ruimte & Wonen

Het team Economie, Milieu, Ruimte & Wonen is een spil in het integraal werken, met name op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het is een team vol enthousiaste, betrokken professionals die te maken hebben met veel politiek gevoelige projecten. Het team bestaat onder andere uit stedenbouwkundigen, medewerkers Economische Zaken en medewerkers Ruimtelijke Ordening.