Informatie & facilitaire voorzieningen

De afdeling Informatie & facilitaire voorzieningen (I&FV) faciliteert de fysieke en digitale werkomgeving. De afdeling ook is verantwoordelijk voor alle facilitaire diensten en producten binnen de gemeentelijke dienstpanden.

ICT

Informatiemanagement

In het team Informatiemanagement vind je de onderdelen informatiemanagement, beheer en kenniscentrum. De medewerkers zijn informatiemanager, applicatiebeheerder, beheerder basisregistratie, informatieadviseur, geo-informatiespecialist, contractmanager, medewerker van het kenniscentrum of data-analist. De medewerkers van informatiemanagement zijn de spil tussen de ICT en de beleidsafdelingen. Het team faciliteert het data-geïnformeerd werken en digitale dienstverlening en beheert de applicaties waarmee we werken binnen de organisatie. Het is een divers team, qua leeftijd en achtergrond, dat een gezamenlijke passie deelt. Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers die elkaar prikkelen om door te ontwikkelen.

kantoorartikelen

Facilitaire Voorzieningen

De medewerkers van team Facilitaire Voorzieningen gaan als het ware over het ‘huishouden’ van de organisatie. Van beveiliging tot catering en van kantoorinrichting tot bedrijfskleding, zij zorgen dat de collega’s alle diensten en middelen tot hun beschikkingen hebben om het werk goed te kunnen doen.

De medewerkers zorgen voor het naleven van facilitaire contracten op het gebied van onder andere beveiliging, kantoorartikelen, inrichting, catering, schoonmaak, wagenparkbeheer, bedrijfskleding. En ze stellen, samen met het inkoopteam, aanbestedingsdocumenten van zowel Europese als meervoudig onderhandse aanbestedingen op.

archiefkasten

Informatiebeheer

Het team Informatiebeheer is onder andere verantwoordelijk voor het archief, de postkamer en het documentmanagementsysteem. De medewerkers zijn bezig met zaakgericht werken. Hierbij wordt de informatie die we tijdens een proces ontvangen of creëren, samen met de informatie over de procesuitvoering, vastgelegd. Dankzij het goed vastleggen van alle informatie, de verbinding tussen zaken en een goede ICT-structuur kunnen ook onze inwoners straks eenvoudig zelf digitaal hun zaken regelen en digitaal de status van vragen, aanvragen, meldingen en dergelijke inzien.

servicedeskmedewerker

ICT

Team ICT bestaat uit systeembeheerders, servicedeskmedewerkers, werkplekondersteuners, procesmanagers en projectleiders voor  verschillende projecten met een informatiemanagement (IM) en/of ICT component. De medewerkers verzorgen de gehele ICT-omgeving van de gemeente Vlaardingen en van hostingpartners (o.a. Stroomopwaarts MVS). Van beheer en onderhoud van apparatuur/servers/netwerk tot uitleveren van devices in bruikleen en van het beheer op audiovisuele middelen zoals bijvoorbeeld de online livestream van een uitvaart- of afscheidsceremonie bij de begraafplaats tot de aanschaf en het beheer van de totale telefonie-infrastructuur voor gemeente Vlaardingen en mobiele telefonie voor Stroomopwaarts MVS. En van het voorbereiden/plannen/uitvoeren en afronden van projecten met een ICT- en IM-component tot het bewaken van voortgang van openstaande meldingen/problemen/wijzigingen.

De medewerkers lossen alle meldingen en wijzigingen op binnen de afgesproken servicenorm zoals beschreven in de servicecatalogus met als doel dat de medewerkers van de gemeente Vlaardingen, Stroomopwaarts MVS en samenwerkingsverbanden tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zoals Leerrecht alle diensten en middelen tot hun beschikkingen hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het team bestaat uit professionals die allemaal procesmatig werken met ITIL en Agile scrum.