Bestuur

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de stad. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het coalitieakkoord. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is zowel de voorzitter van het college als van de gemeenteraad.

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad. Elk collegelid heeft een eigen takenpakket met een aantal onderwerpen, ook wel portefeuilles genoemd. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Samenstelling

Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Wethouder Bart Bikkers

 • Verkeer en Vervoer
 • Binnenstad
 • Sport
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Stadspromotie

Wethouder Bart de Leede

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang

Wethouder Ivana Somers

 • Bouwen en wonen
 • Participatie en communicatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Coördinatie Omgevingswet

Wethouder Jules Bijl

 • Financiën en inkoop
 • Externe financiering, Europese stimuleringsfondsen
 • Vastgoed en Grondzaken, inclusief Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie
 • Digitalisering, data en dienstverlening
 • Duurzaamheid en energietransitie

Erwin Stolk, gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W