Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de teams communicatie, Human Resource Management (HRM), inkoop, juridische zaken, financiën, financiële administratie, bestuurssecretariaat & kabinet en strategie en beleid.

3 mensen die overleggen

Communicatie

Bij team communciatie werken communicatieprofessionals die de interne en de externe communicatie verzorgen. Zij adviseren de afdelingen en het college onder andere over communicatiegevolgen en wat we kunnen doen om belanghebbenden goed te informeren en te betrekken bij projecten en nieuwe beleidsnota’s. Ze geven ook advies over de inzet van digitale communicatiemiddelen en social media.

3 vrouwen in gesprek

Human Resource Management (HRM)

De medewerkers van team HRM gaan over alles wat de medewerkers van de gemeente aangaat. Van werving tot ontslag en van zwangerschap tot ziekteverzuim. Het team adviseert het management en ondersteunt de organisatie bij allerlei personele onderwerpen. De medewerkers kunnen onder andere bij HRM terecht met vragen over arbeidsvoorwaarden, arbozaken en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze recruiter, Suzan van Os, is ook onderdeel van dit team. Zij zorgt ervoor dat we de juiste mensen op de juiste plekken aannemen.

handen op toetsenbord aan bureau

Inkoop

Team Inkoop vormt vanaf 2021 een centraal inkoopteam dat Europese, Nationale en Meervoudig Onderhandse aanbestedingen begeleidt en collega’s adviseert op het gebied van inkoop. De medewerkers geven advies bij alle inkopen en aanbestedingen onder de Europese aanbestedingsdrempel. Hierbij letten zij er op dat we rechtmatig en integer, maar vooral ook doelmatig kunnen inkopen.

oude boeken in kast

Juridische Zaken

Team Juridische Zaken heeft een (tweedelijns) advies- en controltaak. De collega’s werken veel samen met de juristen van de uitvoerende afdelingen, met buurgemeenten Maassluis en Schiedam en met het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts.

hand met pen en grafieken

Financiën

Team Financiën bestaat uit de onderdelen financieel beleid en planning & control. De medewerkers verzorgen onder andere de gemeentelijke financiële stukken, zoals de meerjarenbegroting, ombuigingsvoorstellen, voortgangsrapportages en kadernota's.

rekenmachine

Financiële administratie

De medewerkers van dit team zijn samen verantwoordelijk voor de financiële administratie van de gemeente Vlaardingen. De financiële administratie bestaat uit ongeveer 20 professionals: financieel administratieve medewerkers, beleidsmedewerkers, adviseurs en coördinatoren.

dame achter een bureau met pc en papieren

Bestuurssecretariaat & Kabinet

De medewerkers van het bestuurssecretariaat ondersteunen de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij beheren onder de agenda, telefoon en de post, ze verzorgen het archief en ze ondersteunen bij het wekelijkse spreekuur en het maken van declaraties.

De medewerkers van het kabinet houden zich onder andere bezig met voorstellen voor koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen, gelukwensen namens het college bij huwelijksjubilea, het bezoek aan 100-jarigen door een lid van het college en het (mede)organiseren van jaarlijkse herdenkingen, zoals veteranendag en de Geuzenpenning.

laptop met agenda en notitieblokken

Strategie en beleid

Het team houdt zich bezig met de voorbereiding en uitwerking van de bestuurlijke agenda, strategische advisering aan de directie, de bewaking van de kwaliteit en integraliteit van bestuurlijke adviezen en ondersteuning in het oplossen van bestuurlijke en/of organisatorische vraagstukken en knelpunten.